Begeleiders van personen met vragen omtrent hun gender identiteit tasten in het duister als het gaat over begeleiding. SoZo Limburg kreeg al enkele keren de vraag. `Hoe moet ik hier als begeleider mee omgaan?`

 

Wij adviseren dan:

Ga mee in de zelf benoeming van de cliënt. Het woorden ‘transseksueel’ kan erg gevoelig liggen: vooral bij jongeren, ouderen, mensen met een migrantenachtergrond en religieuzen. Plak daarom geen labels op een cliënt wanneer hij of zij zelf dit niet doet.

 

     Stel open vragen over iemands identiteit

Naar genderidentiteit kun je zo vragen: ‘Kan je een omschrijving geven van jezelf?’ Wanneer daarin aanwijzingen komen dat iemand vraagtekens zet bij de eigen gender, kun je hier vragen over stellen. ‘Hoe zie jij jezelf?’ ‘Meer als jongen/man of meer als meisje/ vrouw?’ ‘Of er misschien meer tussenin?’ ‘Hoe zou je willen dat anderen jou zien: liever als jongen/man of meisje/vrouw, of er tussenin?’

                        Ken het transgender lexicon

o   Gebruik de voornaam die een cliënt zelf hanteert.

o   Neem de genderidentiteit van de cliënt als uitgangspunt en dus niet de lichamelijke situatie. De zin: ‘Jij bent (of voelt je) een jongen maar je hebt nu nog het lichaam van een meisje?’ klinkt een stuk beter dan: ‘Je bent dus een meisje maar voelt je een jongen?’

o   Wanneer je praat over operaties om van geslacht te veranderen, gebruik dan niet het woord ‘ombouwen’. Dat klinkt alsof je over een voorwerp spreekt. Passender zijn termen als ‘in transitie gaan’ of ‘geopereerd worden’. 

 

Medische vervolg stappen

Voor transgenders kunnen vragen spelen zoals: wil ik mij aanmelden bij het VU genderteam? Wil ik puberteit remmers of andere hormonen gaan gebruiken? Aan te raden is hierbij advies van Transvisie Zorg te vragen.

Wij merkten dat de praktische kant van de medische vervolg stappen veel vragen oproept.

Zie hier een filmpje hoe men van een penis een vagina maakt. Let op! Niet voor gevoelige kijkers.

Bij transvisie zorg kunnen ook jongeren en hun ouders zelf terecht voor psychosociale hulpverlening.

 

 

Belangrijk! 

Het zelfdoding cijfer ligt bij transgender personen beduidend hoger.  Negatieve reacties, afkeur van het eigen lichaam en / of zich bevinden in een onveilige situatie. 

Het is daarom belangrijk dat ze weerbaar gemaakt worden tegen negatieve reacties en hun zelfvertrouwen te vergroten. Bij onveilige situaties dient er ingegrepen te worden. 

 

Vergroten van netwerk.  

 

Café SoZo Limburg

Iedere 3de zondag van de maand van 16.30 tot 18.30 is er SoZo Limburg. De cafés zijn speciaal voor LHBT´ers met een licht verstandelijke beperking. De deelnemers kunnen er gezellig praten, elkaar ontmoeten en vragen stellen.

 

Transgender Limburg. 

Transgender Limburg richt zich op transgenders. Ze organiseren bijeenkomsten. Elke derde vrijdag van de maand is er een contactavond voor transgenders vanaf 16 jaar, hun familie en vrienden. De avonden vinden plaats bij COC Limburg. Bogaardenstraat 43 te Maastricht. Vanaf 20.00 uur openen de deuren.

 

Voor organisaties.

 

Wie een formulier invult, moet vaak kiezen voor de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’. Voor transgenders werpt dit een  drempel op omdat hun genderidentiteit (tijdelijk) minder duidelijk kan zijn. In plaats daarvan kun je vragen naar aanspreektitel in plaats van naar geslacht. Want een aanspreektitel slaat op de gender identiteit.