SoZo Limburg kiest voor een totaalaanpak. We organiseren iedere 3de zondag van de maand een café. Gezelligheid, ontmoeting en een luisterend oor staan hierin voorop. De deelnemers en hun netwerk kunnen bij SoZo Limburg terecht voor een persoonlijk gesprek met een van onze vertrouwenspersonen. Om in te spelen op de groeiende behoefte bij begeleiders aan inhoudelijke verdieping en praktische handvatten omtrent seksuele diversiteit en genderdiversiteit bieden we kosteloos workshops.

Naast deze blijvende activiteiten organiseren we tijdelijke campagnes. Deze campagnes zijn vooral gericht op het verhogen van de zichtbaarheid van seksuele diversiteit en genderdiversiteit.